SC Electrocons Profile&Pavaje SRL cod de identificare fiscală 36001414, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr. J23/1779/2016, cu sediul în Localitatea Pantelimon, Oraș Pantelimon. Bulevardul Biruintei (DN3) nr. 165, parter, biroul nr.2, Judetul Ilfov, derulează începând cu data de 08.02.2023 proiectul intitulat: “Achiziție de echipamente la SC Electrocons Profile&Pavaje SRL”, cod SMIS 160182, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de
criza în contextul pandemiei de COVID 19 și a consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Operațiunea: „Investiții în activități productive”, Acțiunea: „Schemă de ajutor de stat – Sprijin prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență”, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 1.587.114,95 lei din care suma  reprezentând valoarea finanțării nerambursabile este de 859.111,53 lei.
Locația de implementare este situată în Regiunea București-Ilfov, Localitatea Pantelimon.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea companiei în contextul crizei economice generate de pandemia de Covid – 19 și consolidarea poziției pe piață a acesteia Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Achizitia de utilaje pentru constructia de drumuri si autostrazi;
2. Diversificarea activitatii prin oferirea unor lucrari noi;
3. Mentinerea locurilor de munca;
4. Cresterea cifrei de afaceri si a productivitatii muncii.
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv 08.02.2023 – 31.12.2023.

Descarca comunicatul de aici:
Lansarea proiectului „Achiziție de echipamente la SC Electrocons Profile&Pavaje SRL”